Νόμος 4256 - Διευκρινιστική Εγκύκλιος. Το Μέρος Πρώτο του νόμου (άρθρα 1-16) αναμορφώνει συνολικά το πλαίσιο δραστηριοποίησης των τουριστικών πλοίων στη χώρα μας. Ως τουριστικά πλοία νοούνται τα επαγγελματικά και ιδιωτικά πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια.