Χαρακτηρισμός Παραδοσιακών Σκαφών Υ.Α. αρ. 4200/08/15 - (ΦΕΚ 92) Καθορισμός των απαιτουμένων δικαιολογητικών, καθώς και των ειδικότερων τεχνικών και λεπτομερειακών κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό επαγγελματικού ή ιδιωτικού πλοίου αναψυχής ως παραδοσιακού και κάθε άλλου σχετικού θέματος