Πρόκειται για την ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης που συνεπάγεται η κυριότητα ή η κατοχή σκάφους αναψυχής. 
Τα τεκμήρια που ισχύουν σήμερα θεσπίστηκαν με το νόμο 3986/1-7-2011 (ΦΕΚ 152 Α΄), το άρθρο 28 του οποίου (διαφοροποιώντας αυτά που είχε ορίσει έναν χρόνο πριν ο φορολογικός νόμος 3842/23-4-2010, ΦΕΚ Α' 58), στις παραγράφους 3 & 4 ορίζει τα παρακάτω «τεκμήρια» σκαφών, ανάλογα με το αν αυτά έχουν ή όχι χώρους ενδιαίτησης.

 
Α. μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη:

 

 Μέχρι 5 μέτρα - 4.000 ευρώ 
• Πάνω από 5 και μέχρι 6 μ. - 6.000 ευρώ 
• Πάνω από 6 και μέχρι 7 μ. - 8.000 ευρώ 
• Πάνω από 7 και μέχρι 8 μ. - 10.000 ευρώ 
• Πάνω από 8 και μέχρι 9 μ. - 12.000 ευρώ 
Γενικά, για κάθε παραπάνω μέτρο, η προσαύξηση τεκμηρίου είναι κατά 2.000 ευρώ το μέτρο.


Β. Ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης 


• Μέχρι 7 μέτρα - 12.000 ευρώ 
• Πάνω από 7 και μέχρι 8 μέτρα - 15.000 ευρώ 
• Πάνω από 8 και μέχρι 9 μέτρα - 18.000 ευρώ 
• Πάνω από 9 και μέχρι 10 μέτρα - 21.000 ευρώ 
• Πάνω από 10 και μέχρι 11 μέτρα - 28.500 ευρώ 
• Πάνω από 11 και μέχρι 12 μέτρα - 36.000 ευρώ 
• Πάνω από 12 και μέχρι 13 μέτρα - 51.000 ευρώ 
• Πάνω από 13 και μέχρι 14 μέτρα - 66.000 ευρώ 
• Πάνω από 14 και μέχρι 15 μέτρα - 81.000 ευρώ 
Για τα παραπάνω σκάφη, που έχουν χώρους ενδιαίτησης, ακολουθούν και άλλες διαβαθμίσεις.


Μειώσεις τεκμηρίων


Σημαντικές εκπτώσεις στην ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης, που προκύπτει από την κυριότητα ή η κατοχή σκάφους αναψυχής, δίνουν οι παρακάτω περιπτώσεις που προβλέπονται από το φορολογικό νόμο 3842 (ΦΕΚ Α' 58/23-04-2010). 

1. Ακινησία σκάφους: 


Μειώνει σημαντικά το τεκμήριο, που είναι ετήσιο, ανάλογα με το διάστημα που το σκάφος θα μείνει (και θα δηλωθεί) σε ακινησία.High quality the best and most fashionable cheap rolexcheap fake watches online of the replica watches store. Δηλαδή, το τεκμήριο θα ισχύει μόνον για τους μήνες χρήσης του σκάφους, αρκεί να αξιοποιηθούν οι σχετικές «ευεργετικές» διατάξεις. 
Παράδειγμα: Σκάφος αναψυχής ανοικτού τύπου μήκους πέντε (5) μέτρων έχει τεκμήριο για χρήση όλο το χρόνο 4.000 ευρώ. Αν όμως το σκάφος χρησιμοποιηθεί 3 μήνες, το τεκμήριο που θα ισχύει είναι μόνο 1000 ευρώ. 
(Περισσότερα για την ακινησία σκαφών θα διαβάσετε στη σχετική καταχώρηση). 

2. Παλαιότητα σκάφους: 


Τα τεκμήρια μειώνονται κατά 15% μετά την παρέλευση 5ετίας, κατά 30% μετά την παρέλευση 10ετίας από την για πρώτη φορά εγγραφή στο Νηολόγιο ή στο Λεμβολόγιο ή στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών - Β.Ε.Μ.Σ., ανάλογα με το ολικό μήκος του σκάφους. 

3. Ηλικία του κατόχου σκάφους: 


Τα τεκμήρια μειώνονται κατά 30% στους συνταξιούχους που έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους. 

4. Είδος του σκάφους: 


Τα τεκμήρια μειώνονται κατά 50% για τα ιστιοφόρα με χώρους ενδιαίτησης και κατά το ίδιο ποσοστό 50% για τα πλοία αναψυχής που κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο (τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι» και «λίμπερτυ», που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση.

5. Μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό: 


Το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται στα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής μονίμων κατοίκων εξωτερικού. 

6. Επαγγελματικά σκάφη: 


Τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης δεν λαμβάνονται υπόψη για την αντικειμενική δαπάνη.