Θέμα αναδιαμόρφωσης του φορολογικού καθεστώτος της ναυτιλίας, όχι όμως της ποντοπόρου, θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έστειλε στην Ελλάδα μια σειρά προτάσεων προκειμένου να διασφαλίσει τη συμβατότητα των κρατικών ενισχύσεωνπου χορηγούνται στον ναυτιλιακό τομέα με τους κανόνες της Ε.Ε.

Οι αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης αφορούν κυρίως γιοτ (ενοικιαζόμενα χωρίς πλήρωμα), ρυμουλκά και αλιευτικά, όχι όμως φορτηγά και δεξαμενόπλοια.

Τη συγκεκριμένη διαδικασία η Ε.Ε. την ξεκίνησε το 2002, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειάς της να διασφαλίσει συμμόρφωση με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στον ναυτικό τομέα.

Τώρα ζητά από την Ελλάδα οι εταιρείες εκμετάλλευσης των γιοτ, ρυμουλκών και... αλιευτικών να φορολογούνται στο εξής με βάση τον γενικό φόρο εισοδήματος και όχι με ειδικό ευνοϊκό καθεστώς.

Η Ελλάδα πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή μέσα σε δύο μήνες για το αν συμφωνεί με τα προτεινόμενα μέτρα. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να τροποποιήσει τους σχετικούς εθνικούς κανόνες, ώστε να αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2019, το αργότερο.

Η προθεσμία αυτή, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ευθυγραμμίζεται απολύτως με το μνημόνιο συνεννόησης που υπογράφηκε με την Ελλάδα τον Αύγουστο του 2015, το οποίο προβλέπει ότι οι ειδικές συνεισφορές των ναυτιλιακών εταιρειών και των μετόχων τους για την αντιμετώπιση της κρίσης θα διατηρηθούν μέχρι το τέλος του 2018.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρινίζει ότι τα αιτήματά της «δεν αφορούν τις κύριες δραστηριότητες της ελληνικής ναυτιλιακής οικονομίας, κυρίως την εκμετάλλευση των φορτηγών πλοίων και των δεξαμενόπλοιων.

Οι δραστηριότητες αυτές θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε φορολόγηση βάσει της χωρητικότητας αντί για φορολόγηση βάσει των κερδών, υπό την προϋπόθεση ότι οι εταιρείες εκμετάλλευσης αυτών των πλοίων θα διατηρούν αμετάβλητο το μερίδιο του στόλου τους υπό σημαίες Ε.Ε./ΕΟΧ».

Οπως έγινε γνωστό, από την Ε.Ε. στις προτάσεις που εστάλησαν σχετικά με αλλαγές στον νόμο 27/1975 ζητήθηκε από την Ελλάδα:

Να επανεξετάσει ποια πλοία είναι επιλέξιμα για υπαγωγή στο σύστημα που εφαρμόζει και να εξαιρέσει από το καθεστώς αυτό τα αλιευτικά σκάφη, τα ρυμουλκά, καθώς και τα σκάφη αναψυχής (γιοτ) χωρίς πλήρωμα που ενοικιάζονται από τουρίστες. Οι εταιρείες εκμετάλλευσης αυτών των πλοίων θα υπόκεινται στο μέλλον στον γενικό φόρο εισοδήματος.

Από τέτοιου είδους φορολογική μεταχείριση θα πρέπει επίσης να εξαιρεθούν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, οι ναυτιλιακοί πράκτορες και άλλοι ενδιάμεσοι φορείς του ναυτιλιακού τομέα, καθώς και οι μέτοχοι ναυτιλιακών εταιρειών -από τους οποίους κανένας δεν εκτελεί πραγματικές θαλάσσιες μεταφορές.

Στην ανακοίνωσή της η Ε.Ε. εκφράζει την ανησυχία της ότι το ελληνικό σύστημα φόρου χωρητικότητας δεν είναι κατάλληλα στοχευμένο και ευνοεί τους μετόχους ναυτιλιακών εταιρειών καθώς και επιχειρήσεις άλλες από τις επιχειρήσεις θαλάσσιων μεταφορών, πέραν των ορίων που επιτρέπονται βάσει των κατευθυντήριων γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές.